Lịch thi đấu gần nhất

flc thanh hóa -&- Sanna Khánh Hòa BVN

  •  19-11-2017, 16h00, Thứ Sáu
  •  SVĐ Tỉnh FLC Thanh Hóa

flc thanh hóa -&- Sanna Khánh Hòa BVN

  •  19-11-2017, 16h00, Thứ Sáu
  •  SVĐ Tỉnh FLC Thanh Hóa

flc thanh hóa -&- Sanna Khánh Hòa BVN

  •  19-11-2017, 16h00, Thứ Sáu
  •  SVĐ Tỉnh FLC Thanh Hóa

Bảng xếp hạng

XH ĐỘI BÓNG TRẬN HS ĐIỂM
1 Quảng Nam 26 14 48
2 FLC Thanh Hóa 26 15  47
3 Hà Nội 26 15  46
4 Than Quảng Ninh 26 15  45
5 Sài Gòn 26 15  44
XH ĐỘI BÓNG TRẬN HS ĐIỂM
1 Quảng Nam 26 14 48
2 FLC Thanh Hóa 26 15  47
3 Hà Nội 26 15  46
4 Than Quảng Ninh 26 15  45
5 Sài Gòn 26 15  44
XH ĐỘI BÓNG TRẬN HS ĐIỂM
1 Quảng Nam 26 14 48
2 FLC Thanh Hóa 26 15  47
3 Hà Nội 26 15  46
4 Than Quảng Ninh 26 15  45
5 Sài Gòn 26 15  44
XH ĐỘI BÓNG TRẬN HS ĐIỂM
1 Quảng Nam 26 14 48
2 FLC Thanh Hóa 26 15  47
3 Hà Nội 26 15  46
4 Than Quảng Ninh 26 15  45
5 Sài Gòn 26 15  44