• 0243.5641919 - 0243.5245666
  • Tiếng Anh
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường hà nội
VIMCERTS 201

Lĩnh vực hoạt động

Năng lực của công ty trong linh vực QTMT
Năng lực thiết bị môi trường ...
Xem chi tiết
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc
1. Trình tự thực hiện 1.1. Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ...
Xem chi tiết
Quan trắc, đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu
Khảo sát lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công các công trình cầu,...
Xem chi tiết
Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một sản phẩm chắc hẳn không thể thiếu trong bộ hồ sơ bảo vệ môi trường...
Xem chi tiết
Gói thầu số 4: Xây dựng nút giao Trung Hòa hoàn chỉnh
Hạng mục tổ chức giao thông, đảm bảo giao thông cho nút giao Trung Hòa- Gói thầu số 4: xây dựng nút giao Trung Hòa...
Xem chi tiết
Gói thầu tư vấn TV:08: Tư vấn và quản lý quan trắc giám sát môi trường BOT Hà Nội – Bắc Giang
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT,...
Xem chi tiết
Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 043.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 043.5641919


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0243.524.56.66

Skype:     iconskype